YES!

YES!

I dag tyr jeg til engelsk – eller jeg kunne også ropt et høyt JA! For dagen i dag er en jubeldag for ideell sektor i Norge. Stortinget har lagt frem innstilling til ny lov om offentlige anskaffelser og samlet seg rundt en rekke forhold som vil ivareta ideelle, og deres egenart, også i fremtidige offentlige anskaffelser. Dette er stort. I dag måtte det bli blomster på partiene i næringskomiteen.

feiring
Kakefeiring med generalsekretær Jan Elverum og hans kollegaer i Blå Kors.

Hvert minutt, hver time, hver dag, hver uke som er brukt for å bevege denne saken slik at vi kan få til denne løsningen har vært verdt det. Vi har arbeidet intenst overfor alt som kan krype og gå av personer som har noe med beslutningene å gjøre. Det har vært viktig. I dag har vi feiret og spist kake men generalsekretær Jan Elverum og hans mannskap i Blå Kors.

Regjeringen skrev at den ville ivareta ideelle, men sa ingenting om hvordan. Det handlet om å se mulighetsrommet som EU-direktivet gir de enkelte nasjonalstatene. Her har Virke spilt en avgjørende rolle. KrF, Arbeiderpartiet, Senterpartiet flagget alle tidlig i prosessen at de ville ha sterkere formuleringer enn regjeringen hadde lagt opp til, men trengte også å finne handlingsrommet. Takk til særlig disse partiene for hvordan de har jobbet med dette. Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og SV – alle er nå med både på lovtekst og forpliktende merknader. Det kan ikke bli bedre enn dette.

Vi får nå en lov som også i fremtiden sikrer gode regler på helse- og sosialområdet. Virkes tre viktigste budskap er innfridd etter Stortingets behandling:

  • En egen bestemmelse inn i selve loven spesifikt om helse- og sosialtjenester. Ved dette anerkjennes særtrekkene ved disse tjenestene.
  • Kontrakter knyttet til kjøp av helse- og sosialtjenester kan inngås etter konkurranse reservert for ideelle leverandører. Dette betyr ikke at reservasjonsmuligheten videreføres helt i dagens drakt, men der hvor EØS-retten åpner for det. Det er regler som i en stor grad ivaretar de ideelle tilbud som gis i dag.
  • Det åpnes for at oppdragsgiver kan vektlegge en rekke kvalitative forhold i en anskaffelse av helse- og sosialtjenester.

Alt dette bidrar til å sikre viktige tilbud i ideell sektor! Reservasjonsmulighetene har vært sett på som viktig for å ivareta ideell sektor, fordi mange ideelle organisasjoner har pensjonsordninger for sine ansatte som er mer omfattende enn mange kommersielle aktører, noe som kan gjøre det vanskelig for dem å konkurrere på pris. De ideelle har disse tariffordningene fordi de i sin tid ble pålagt å ha dem av sine offentlige oppdragsgivere.

Er det rart vi jubler?!

Innstillingen fra næringskomiteen kan leses her >>

 RSS feed for Inger Helene Venås

Siste innlegg av Inger Helene Venås